Elyor To Ychiyev O Z To Yida Mayxona Элёр Туйчиев Уз туйида майхона